ค้นหาข้อมูลวัด

Showing 1-20 of 42,655 items.
#ชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอตำบล
 
1กกวัดราษฎร์มหานิกายกรุงเทพมหานครบางขุนเทียนท่าข้าม
2กกกว้าววัดราษฎร์มหานิกายนครสวรรค์ตาคลีพรหมนิมิต
3กกกอกวัดราษฎร์มหานิกายนครสวรรค์ลาดยาวห้วยน้ำหอม
4กกกอกวัดราษฎร์มหานิกายมุกดาหารดงหลวงกกตูม
5กกกอกวัดราษฎร์มหานิกายสกลนครเมืองสกลนครงิ้วด่อน
6กกกะทอนวัดราษฎร์มหานิกายเพชรบูรณ์หล่มเก่านาซำ
7กกกะบกวัดราษฎร์มหานิกายเพชรบูรณ์น้ำหนาวโคกมน
8กกกุงวรารามวัดราษฎร์มหานิกายร้อยเอ็ดเมืองสรวงกกกุง
9กกแก้วบูรพาวัดราษฎร์ธรรมยุตพระนครศรีอยุธยาบางไทรกกแก้วบูรพา
10กกโกวัดราษฎร์มหานิกายลพบุรีเมืองลพบุรีกกโก
11กกข่าวนารามวัดราษฎร์มหานิกายสุรินทร์รัตนบุรีหนองบัวบาน
12กกจานวัดราษฎร์มหานิกายเลยด่านซ้ายกกสะทอน
13กกซางวัดราษฎร์มหานิกายสุพรรณบุรีด่านช้างห้วยขมิ้น
14กกต้องวัดราษฎร์มหานิกายกาฬสินธุ์กุฉินารายณ์กุดหว้า
15กกต้องวัดราษฎร์มหานิกายกาฬสินธุ์เขาวงสงเปลือย
16กกต้องวัดราษฎร์มหานิกายนครพนมเมืองนครพนมในเมือง
17กกต้องวัดราษฎร์มหานิกายอุตรดิตถ์ฟากท่าฟากท่า
18กกตาดวัดราษฎร์มหานิกายสุพรรณบุรีด่านช้างห้วยขมิ้น
19กกตาลวัดราษฎร์มหานิกายนครปฐมนครชัยศรีสัมปทวน
20กกตูมวัดราษฎร์มหานิกายมุกดาหารดงหลวงกกตูม