ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 12

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
สงขลา4314265376532
สตูล414013920
ตรัง175173217500
พัทลุง2462451229170
ปัตตานี838127760
ยะลา524934471
นราธิวาส767517240
รวมทั้งหมด1,1041,089151,012893


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563