ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 11

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
นครศรีธรรมราช6246204542820
กระบี่848318220
พังงา8887176120
ภูเก็ต403913460
สุราษฎร์ธานี3473434333140
ระนอง434213940
ชุมพร2332303201320
รวมทั้งหมด1,4591,444151,3071520


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563