ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
ศรีสะเกษ1,3351,33231,2191160
อุบลราชธานี1,8011,79831,6801210
ยโสธร6506482563870
อำนาจเจริญ3803791332471
มุกดาหาร3873861312750
รวมทั้งหมด4,5534,543104,1064461


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563