ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 9

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
นครราชสีมา2,1022,09661,9641371
บุรีรัมย์1,0671,0661977900
สุรินทร์93693428281071
ชัยภูมิ1,0581,0562963950
รวมทั้งหมด5,1635,152114,7324292


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563