ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 8

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
บึงกาฬ6262041210
หนองบัวลำภู4894872392970
อุดรธานี1,4531,45121,1043481
เลย71971815791400
หนองคาย1,00099828781220
สกลนคร1,1821,18028713101
นครพนม8088071711970
รวมทั้งหมด5,7135,703104,5761,1352


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563