ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 7

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
ขอนแก่น1,4681,46531,2432250
มหาสารคาม1,0391,0381971680
ร้อยเอ็ด1,5861,58331,4461391
กาฬสินธุ์90990817281810
รวมทั้งหมด5,0024,99484,3886131


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563