ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
สมุทรปราการ145139613780
ชลบุรี4003946374242
ระยอง2882862252360
จันทบุรี3883862326593
ตราด28228021301520
ฉะเชิงเทรา54754523461992
ปราจีนบุรี4584562379790
สระแก้ว4214201400210
รวมทั้งหมด2,9292,906232,3445787


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563