ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
ราชบุรี4314238391391
กาญจนบุรี5915883562245
สุพรรณบุรี5925902581101
นครปฐม2282235203241
สมุทรสาคร110107398111
สมุทรสงคราม110105510370
เพชรบุรี2752714250250
ประจวบคีรีขันธ์2372334217200
รวมทั้งหมด2,5742,540342,4051609


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563