ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 4

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
นนทบุรี223217621481
ปทุมธานี4594563435231
พระนครศรีอยุธยา83481915814200
อ่างทอง328325332080
ลพบุรี7707664698720
สิงห์บุรี2172143203140
สระบุรี5315283505260
นครนายก2552532199560
รวมทั้งหมด3,6173,578393,3882272


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563