ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 3

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
ชัยนาท3163142303130
นครสวรรค์8128084794180
อุทัยธานี3163151303130
กำแพงเพชร6196163588310
พิจิตร468466246710
รวมทั้งหมด2,5312,519122,455760


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563