ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 2

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
อุตรดิตถ์343341233670
ตาก2672661256110
สุโขทัย3683644358100
พิษณุโลก6005991582180
เพชรบูรณ์88388037831000
รวมทั้งหมด2,4612,450112,3151460


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563