ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 1

ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
เชียงใหม่1,4041,394101,340640
ลำพูน443441243490
ลำปาง7487444717310
แพร่370368236280
น่าน438434442990
พะเยา4774761459180
เชียงราย1,0621,05931,024371
แม่ฮ่องสอน143142113580
รวมทั้งหมด5,0855,058274,9001841


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563