ข้อมูลวัดจำแนกตาม เขตสุขภาพ

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ จำนวนวัดทั้งหมด ประเภทวัด นิกาย
วัดราษฎร์ พระอารามหลวง มหานิกาย ธรรมยุต อื่นๆ
เขต 15,0855,058274,9001841
เขต 22,4612,450112,3151460
เขต 32,5312,519122,455760
เขต 43,6173,578393,3882272
เขต 52,5742,540342,4051609
เขต 62,9292,906232,3445787
เขต 75,0024,99484,3886131
เขต 85,7135,703104,5761,1352
เขต 95,1635,152114,7324292
เขต 104,5534,543104,1064461
เขต 111,4591,444151,3071520
เขต 121,1041,089151,012893
รวมทั้งหมด42,19141,97621537,9284,23528


ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563